Svetovni dan človekovih pravic: socialna zakonodaja mora slediti družbenim potrebam

V Ljubljani, 9. decembra 2020 – ZPM Ljubljana Moste-Polje v sklopu humanitarnih programov Veriga dobrih ljudi in Botrstvo v Sloveniji pomaga otrokom in družinam z vse Slovenije, ki so se znašli na robu preživetja. Pred Svetovnim dnevom človekovih pravic ponovno opozarjajo na nujne sistemske spremembe, s katerimi bi najbolj socialno ogroženim omogočili dostojnejše življenje, predvsem pa lažje in hitrejše reševanje stisk. Opozarjajo pa tudi, da so se v letošnjem letu kot posledica ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, stiske najranljivejših še poglobile.

Pri ZPM Ljubljana Moste-Polje v letošnjem letu opažajo 150-odstotno povečanje klicev za pomoč družin v stiski v primerjavi z letom 2019, v projektu Veriga dobrih ljudi so letos pomagali že skoraj 1800 ljudem, v program Botrstvo v Sloveniji pa se je v letu 2020 vključilo skoraj 1000 novih varovancev. Veliko potreb opažajo na področju psihosocialne pomoči in v letošnjem letu so družinam v stiski namenili že več kot 1030 ur terapij in svetovanj. V učno pomoč, kjer prav tako zaznavajo ogromno potreb, je vključenih že 130 otrok in 60 prostovoljcev, več kot 500 ljudi pa je v letošnjem letu potrebovalo brezplačno pravno pomoč.

Pri ZPM Ljubljana Moste-Polje že deset let pomagajo socialno šibkim otrokom skozi program Botrstvo v Sloveniji. Pobudnica programa in predsednica nadzornega odbora Botrstva Milena Štular opozarja: »V teh desetih letih je Botrstvo postalo socialni korektiv, saj se država ni znala soočiti s posledicami gospodarske krize. Tudi koronakriza poglablja revščino, s tem pa neenakost med otroki. Trudimo se pomagati, a zgolj pomoč nevladnih organizacij ne bo zadostovala.«

»Ogromno socialno šibkih družin je še vedno brez računalnikov ali pa brez dovolj zmogljivih računalnikov, ki bi otrokom omogočale sledenje pouku na daljavo. Skupaj z Duhom časa se že od pomladi trudimo zagotavljati, da bi res vsi šolarji in dijaki lahko sledili pouku in smo razdelili že okrog 1300 računalnikov. Alarmantno pa je, da smo že v petem tednu šolanja od doma, vsi otroci pa še vedno nimajo izpolnjenih osnovnih pogojev za sledenje pouku. Razlike med otroki se poglabljajo, predvsem pa pri najšibkejših nastaja ogromna luknja v znanju, ki jo bo izjemno težko zapolniti,« opozarja Tanja Petek, sekretarka ZPM Ljubljana Moste-Polje.

Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje pa dodaja: »Opažamo, da se z revščino srečuje vedno več tistih, ki so še pred nekaj meseci zmogli aktivno prispevati v družbo. Zato so nujne čim prejšnje sistemske spremembe, ki bodo prispevale k hitrejšemu in učinkovitejšemu reševanju stisk. Brez prilagoditve socialne zakonodaje aktualnim razmeram se bodo stiske le še poglabljale.«

Na ZPM Ljubljana Moste-Polje že od leta 2014 pozivajo k sistemskim spremembam na področju socialne in stanovanjske zakonodaje. 

Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje

Poudarjajo tri najnujnejše, in sicer vzpostavitev poroštvenega sklada države, ki bi urejal moratorije na plačila osnovnih življenjskih stroškov v prehodnem obdobju socialne ogroženosti družin; hitro in ažurno izdajanje odločb o pravicah iz javnih sredstev in hitro odločanje o pritožbah, ter izvzem otroškega dodatka iz socialnih transferjev, saj njegov namen ni osnovna socialna varnost, temveč boljše možnost za rast in razvoj otroka. Prav tako so pristojna ministrstva opozorili na težave, ki so jih v prvem valu epidemije opažali, a žal med sprejetimi ukrepi ne zaznavajo nobenega od predlogov.

Kakšni so predlogi sprememb?

O predlogih sistemskih sprememb in posledicah ukrepov sta ob Mednarodnem dnevu boja proti revščini, 17. oktobra letos, v videu podrobneje spregovorili Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje, in Nina Zidar Klemenčič, pobudnica in glavna izvajalka brezplačne pravne pomoči v sklopu Enotne pravne točke.