Praznična veriga dobrih ljudi

Mesec december je mesec upanja, veselja, solidarnosti. Zato je prav, da v tem mesecu ne pozabimo na tiste, ki živijo na socialnem dnu in jim mesec december pomeni še dodatno stisko. Ob tej priložnosti vabimo vse dobre ljudi, da skupaj pomagamo skleniti praznično Verigo dobrih ljudi, saj je pri izgradnji solidarne družbe in pri prizadevanjih, da pomagamo šibkejšim, pomemben prav vsak člen.

V letu 2021 smo v Verigi dobrih ljudi s pomočjo donacij uspeli pomagati številnim družinam in jih tako opolnomočiti v trenutku najhujše stiske. Revščina se je namreč naselila med številne delovnoaktivne družine, ki so pred epidemijo živele sicer skromno, vendar dostojno in samostojno življenje. Izredni ukrepi in s tem povezane gospodarske spremembe so mnoge družine z nepreskbljenimi otroki pripeljale do situacije, ko starši niso bili sposobni zagotoviti osnovnega preživetja. Skupaj z dolgovi se je tako stopnjevala tudi čustvena in duševna stiska, kar je močno ohromilo družine. S skupnimi močmi smo preprečili številne črne scenarije ter družinam omogočili, da se ponovno postavijo na noge.

Žal se stiske še ne končujejo. Kljub dobri gospodarski rasti in zmanjševanju brezposelnosti, zapuščina korone in izrednih ukrepov ostaja. Finančni dolgovi, duševne stiske, razpadle družine, porušeni odnosi, socialno izključeni otroci, slaba samopodoba, stigma revščine. Vse to se nadaljuje. Zato je pomembno, da družinam stojimo ob strani na njihovi poti opolnomočenja. Da zagotovimo varno in spodbudno okolje odraščajočim otrokom, ki bodo jedro naše družbe prihodnosti.

Svoj člen v praznični Verigi dobrih ljudi dodate na dva načina – lahko pomagate s finančno donacijo, in sicer s poslanim SMS-om VERIGA5 na 1919, lahko pa sklenete, da boste storili kakšno dobro dejanje za ljudi v svoji okolici.

Ne pozabimo, vsaka družba je tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen, zato se združimo in držimo skupaj z družinami v stiski.